Ons onderwijs: Elke leerling in beeld

De Clockeslach is een openbare school. Dat betekent dat alle leerlingen welkom zijn. Ons onderwijs is zo ingericht dat elke leerling in beeld is. De leerkrachten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerling. Indien nodig wordt er samen met het zorgteam gekeken welke specifieke leervragen en onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Mede door de inzet van extra IB uren kunnen we in de meeste gevallen snel en adequaat aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.