Onze plusklas

PlusklasKinderen, die een hoog IQ hebben ( 130 of hoger), ontwikkelen zich op een andere manier dan kinderen met een normaal gemiddeld IQ. Naast zorg voor kinderen die moeite hebben met leren, moeten scholen ook zorg geven aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Op onze school werken wij met een Leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen. Ieder kind op onze school wordt gescreend om vast te kunnen stellen of het in aanmerking komt voor lessen in het Leerpunt. Hiervoor gebruiken wij het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH).

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het Leerpunt Hoogbegaafdheid, moeten kinderen aan een aantal criteria voldoen:
  • Uit de screening van het DHH komt een advies om deze kinderen als hoogbegaafd te begeleiden.
  • Het kind gebruikt andere taal dan klasgenootjes, wil dingen onderzoeken.
  • Het kind kan zelfstandig werken en zich concentreren op een taak.
  • De ouders gaan akkoord met plaatsing in het Leerpunt aan de hand van het DHH.

Alle plusleerlingen binnen ons bestuur (Openbaar Onderwijs Westerwolde) kunnen geplaatst worden in de plusklas op de Clockeslach. Voor hen geldt dezelfde toelating, ouders zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen van deze leerlingen.