In deze nieuwsbrief • Koningsspelen
 • Vanuit de Ouderraad
 • Metworsten actie
 • Schoolfonds
 • 4 mei
 • Schoolfotograaf
 • Oproep hulp oud papier september en oktober
 • Schoolfotograaf
 • Avond4daagse
 • Sportdagen
 • Schoolreis
 • Studiedagen
  Donderdag 28 april en vrijdag 29 april zijn alle kinderen vrij (dagen tussen Koningsdag en meivakantie)
  Woensdag 25 mei 2022 zijn alle kinderen vrij
  Woensdag 22 juni 2022 zijn alle kinderen vrij
  Vrijdag 15 juli zijn alle kinderen vrij (vrijdag voor de zomervakantie)


Klik rechts op het pdf-bestand om de nieuwsbrief te lezen.