Ons onderwijs

Een pagina over ons onderwijs
OBS De Clockeslach is een vijfklassige openbare basisschool gevestigd in het mooie dorp Vlagtwedde. De school is onderdeel van MFA Het Aambeeld. In het gebouw is ook gevestigd: christelijke basisschool De Zaaier, voor- en naschoolse opvang en PSZ van KIWI kinderopvang. Ook het consultatiebureau en de kunstenschool is er gevestigd. De schoolgrootte is op basis van prognose ongeveer 100 leerlingen met een gemiddelde van ongeveer 15 leerlingen per klas. OBS De Clockeslach is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen, onafhankelijk van afkomst, levensovertuiging of verschijningsvorm, welkom is op onze school.
OBS De Clockeslach maakt deel uit van de Openbare Onderwijs Westerwolde (afgekort OOW) en wordt bestuurd door de gemeente Westerwolde.
Waar we trots op zijn:

 • Ons professionele team; divers, betrokken, daadkrachtig en openstaand voor nieuwe ontwikkelingen.

 • Hoge betrokkenheid bij alle leerlingen. Iedere leerling is in beeld.

 • Ons thematisch onderwijs, inclusief activiteiten en uitjes, vanaf groep 1.

 • Onze mooie inrichting en uitstraling van de school

 • Onze plusklas, ook voor de andere OOW scholen

 • Op weg naar een groen plein: Komend schooljaar zal hier hard aan gewerkt worden.


Waar we elke dag aandacht voor hebben, ons DNA:

 • Voorspelbaarheid binnen ons klassenmanagement.

 • De leerlingen leren leren en zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen prestaties.

 • Continue verbetering van onze onderwijskwaliteit. Altijd op zoek naar mogelijkheden om de kinderen nog beter onderwijs te geven. Lukt aanpak A niet, dan gaan we voor B en onderzoeken gelijkertijd aanpak C.

 • Het denken in onderwijsbehoeften van leerlingen en deze vertalen naar adequaat onderwijs.


Grote doelen (uit het schoolplan 2023-2027):

 • Op onze school zijn onze leerlingen nieuwsgierig, kunnen kritisch denken en leren problemen op te lossen.

 • Op onze school sluiten de activiteiten aan bij de belevingswereld en de ontwikkeling van onze leerlingen (betekenisvol leren).

 • Op onze school zijn burgerschap en mediawijsheid verweven in de onderbouwmethodiek en in Alles-in-1.

 • Bij Alles-in-1 kunnen alle leerlingen facetten van hogere orde denken toepassen.

 • Op onze school zijn drama, muziek, literatuur en theater onderdeel van het structurele aanbod (onderbouwmethodiek en Alles-in-1)


Onze kenmerken:

 • De school kenmerkt zich door een heldere structuur en organisatie.

 • Een fijne sfeer en een goed werkklimaat willen we bereiken door kinderen positief te benaderen en heldere afspraken te maken hoe we met elkaar en voor elkaar werken.

 • We zetten ons in voor samen werken, samen overleggen en samen leren.

 • Onze (klas)deuren staan (vrijwel) altijd open.

 • We hebben creatieve idee├źn en een onderzoekende houding, dit maakt naar school gaan op de Clockeslach tot wie we zijn.


Onderwijsontwikkeling volgens school- en NPOplan

In de komende twee jaren zetten we verder in op ontwikkelingen die beschreven zijn in het schoolplan. Deze ontwikkelingen moeten leiden tot meer eigenaarschap van het leren bij de leerlingen. Het programma van Alles-in-1 biedt leerlingen meer mogelijkheden om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en hierover meer uit te wisselen met medeleerlingen en leerkrachten.
Komende jaren zetten we de middelen uit het NPO (Nationaal programma onderwijs) in om bij te dragen aan activiteiten en vaardigheden die de afgelopen coronajaren zijn ondergesneeuwd of weggevallen. Denk hierbij aan Wetenschap en techniek, kunst en cultuur, sociaal emotionele ontwikkelingen en aandacht voor lezen en spelling binnen Alles-in-1.