Plusklas

Plusklas

Plusklas


Alle leerlingen krijgen in de eigen klas voldoende begeleiding en lesmateriaal aangeboden dat voldoende uitdaging zal bieden. Specifieke begeleiding zoals de begeleiding van een goede leerhouding; samenwerken met andere leerlingen en plezier krijgen/ houden in het leren, is één van de onderwerpen die in de plusklas aan de orde zullen komen. Ook bieden wij extra verrijking aan in de vorm van bijvoorbeeld wetenschap en filosofie. De werkwijze en het onderwijsprogramma zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de begaafde leerlingen. De plusklas staat onder leiding van een leerkracht met speciale expertise op het gebied van begaafdheid.
De doelstelling van dit leerpunt is tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van begaafde leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel als op creatief gebied.

Dit doen we door:
• ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
• alle leerlingen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
• de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
• creatieve capaciteiten te stimuleren om zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.

Bron: Beleidsdocument HB 2023 van de school