Schooltijden en vakanties

De tijden van de school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 Alle groepen

Er is inloop vanaf 08.15 uur. De lessen starten om 08.30 uur.

Gymrooster
Dag Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 MRT
Dinsdag  

11.15-12.00

groep 4

12.30-13.15 13.15-14.00 Alle groepen
Woensdag 8:30-9:15

9:15-10:00

groep 3

     
Donderdag   11:15-12:00 12:30-13:15 13:15-14:00  


Muziek:
Dinsdagochtend in alle groepen.

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Studiedagen team 2023-2024
Elk schooljaar maken wij gebruik van zogenaamde marge-uren. De leerlingen zijn dan vrij in verband met bijvoorbeeld een personeelsdag of een studiedag. Een aantal dagen is gekoppeld aan het vakantierooster. Deze extra vrije dagen zijn gepland op:
  • Maandag 13 november 2023
  • Vrijdag 22 december 2023
  • Woensdag 6 maart 2024
  • Woensdag 19 juni 2024
  • Woensdag 26 juni 2024
  • Vrijdag 19 juli 2024
Op deze dagen zijn de volgende groepen eerder vrij: Dinsdag 5 december: Groep 1 en 2 zijn om 11:00 uur vrij. Groep 3 en 4 zijn om 12:00 uur vrij. Vrijdag 26 april: Groep 1 en 2 zijn om 12:00 uur vrij.